Vi har stor erfaring innen bygging av tømmerhus

Den nyetablerte bedriften begynte sin virksomhet 20. januar, 2005 under et annet navn og en annen sammensetning av selskapets medlemmer. Den gangen ble bedriften ledet av to personer, som hadde bestemt seg for å produsere og montere tømmerhus og badstuer. I denne perioden hadde bedriften to ansatte, som også utførte alt arbeid selv og gjorde alt i sin makt for å bygge og utvikle den lille bedriften, med hovedfokus på bygging og produksjon av tømmerhus.
Ettersom tiden gikk og nye erfaringer ble gjort underveis, begynte bedriften å utvide seg og det totale antallet ansatte vokste til syv personer i år 2012, som også drev med produksjon av tømmerhus i produksjonsanlegget og montering av tømmerhus på byggeplasser hos kunder.

I begynnelsen av 2012, når bedriftens ledere ikke var i stand til å bli enige om fremtiden for bedriftens virksomhet, tok en av firmaets ledere avgjørelsen 22. mars, 2012 for å fratre fra lederstillingen i denne bedriften og etablere en ny bedrift med navnet SIA “IR”, som også har lykkes så langt med sin rike arbeidserfaring og fortsetter suksessrik produksjon og montering av tømmerhus. I løpet av disse årene har bedriften fått stor erfaring innen produksjon og montering av tømmerhus. Over hundre tømmerhus og badstuer er blitt montert i denne perioden, flere byggeprosjekter for individuelle kunder knyttet til produksjon og montering av tømmerbygg har blitt gjennomført.

SIA "IS" tilbyr følgende tjenester:

  • prosjektering av tømmerhus i maskinelt behandlet rundtømmer;
  • produksjon av rammekonstruksjoner i maskinelt behandlet rundtømmer
  • produksjon av hagemøbler i massivt tre etter individuelle prosjekter
  • montering av tømmerhus og ulike konstruksjoner
  • individuell tilnærming til hvert prosjekt spesialtilpasset kundens ønsker og behov
  • rådgivning av byggespesialister på produksjon og montering av tømmerbygg
  • produksjon og montering av ikke-standard konstruksjoner av tømmerbygg
  • gjennomføring av prosjektet fra grunn til tak
  • konsultasjoner av spesialister innen teknisk støtte