Meil on palkehitiste ehitamise alal suur kogemus

Vastloodud ettevõte alustas oma tegevust teise nime all ja teises koosseisus 2005. aasta 20. jaanuaril, mil ettevõtte juhatusse kuulusid kaks inimest, kes olid otsustanud hakata tegelema palkmajade ja -saunade tootmise ning paigaldusega. Sel perioodil töötas ettevõttes kaks töölist, kes oma jõududega tegid kõik vajalikud tööd, lõid väikeettevõtte ning arendasid seda ühiselt, asetades põhirõhu palkhoonete ehitamisele ja tootmisele.

Aja jooksul ja uute kogemuste saamisel ettevõte laienes ning aastaks 2012 oli ettevõttes juba seitse töötajat, kes tegelesid nii palkehitiste tootmisega tootmishoones, kui ka paigaldusega tellijate objektidel.

2012. aasta algul, kui juhid ei suutnud ettevõtte tulevaste tegevussuundade osas ühist keelt leida, otsustas üks juhtidest 2012. aasta 12. märtsil taanduda ning luua uue ettevõtte nimega SIA IS, mis on tänu omandatud rikkalikele kogemustele seni edukalt jätkanud palkmajakonstruktsioonide tootmist ja paigaldamist. Nende aastate jooksul on ettevõte omandanud palju palkhoonete tootmis- ja paigaldamisalaseid kogemusi, selle aja sees on paigaldatud enam kui sada palkmaja ja -saunahoonet, on teostatud mitmeid palkmajakonstruktsioonide tootmise ja paigaldusega seotud individuaalprojekte.

SIA IS osutab järgmisi teenuseid:

  • treitud ümarpalkehitiste projekteerimine;
  • treitud ümarpalkehitiste karkasside tootmine;
  • massiivpuidust aiamööbli tootmine individuaalprojekti järgi;
  • palkehitiste ja -konstruktsioonide paigaldus;
  • individuaalne lähenemine igale projektile ja kliendi soovile;
  • ehitusspetsialistide konsultatsioonid palkehitiste tootmise ja paigalduse alal;
  • mittestandardsete palkmajakonstruktsioonide tootmine ja paigaldus;
  • projekti elluviimine alates vundamendist kuni kliendi kasutusse andmiseni;
  • tehnilise toe spetsialistide nõustamisteenused.